تماس با ما

آدرس: ارومیه – پل قویون، خیابان سفیر امید، مرکز رشد دانشگاه آزاد

تلفن: 09144438683

ایمیل: info@skynic-tech.com

ارسال شود